Mesleki Gelişim

Demokrat Parti Dönemi Hayvancılık Politikaları ve Veteriner Hekimliği Hizmetleri

Savaş Volkan GENÇ, Atilla ÖZGÜR

Özet: Türkiye Cumhuriyeti, dış politikasını, II. Dünya Savaşı dışında kalabilmek için sürekli değiştirmiş; savaş sonrasında ise ABD güdümlü bir çizgiye oturtmuştur. Aynı yapılanma Truman Doktrini ve Marshall Yardımı etkisiyle, Türkiye’nin ekonomi politikasında da izlenmiştir. Demokrat Parti iktidarında, Kore Savaşı ile Dünya’da oluşan tarımsal ihtiyaç, Türkiye’nin geleneksel tarım ürünlerinin yüksek getiriye ulaşmasını sağlamıştır. Meraların tarım alanına dönüştürüldüğü bu dönemde hayvancılık da tarım kadar olamasa da gelişme göstermiştir. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 14.05.1950–27.05.1960 arasında uygulanan hayvancılık politikaları ve veteriner hekimliği hizmetlerini tek ve bütünsel olarak ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Republic of Turkey constantly changed its foreign policy in order to stay out of the World War II and after the war, aligned with a line controlled by USA. Same constitution is also continued in the economy policy of Turkey with the support of the Truman Doctrine and the Marshall Aid. The agricultural need occurred at World during Korean War enlisted income from traditional agricultural products of Turkey higher in the power of Democrat Party. As pastures converted into cultivated areas, stockbreeding didn’t enhance as agriculture did in that period. This article was prepared to take the applied breeding policies and veterinary services during the power of Democrat Party between 14.05.1950–27.05.1960 in hand totally.

 

Yorum Yaz