Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 10 Bin 551 Personel Alımı İçin Kanun Teklifi Verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı’na personel alımları kapsamında bir kanun teklifi verdi.

Ziraat Mühendisleri, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim ve Tekniker, Teknisyen kadrolarına personel alımı yapılması maksadıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde bu kadrolar için ihdas edilen sayılarda personel alımları yapılması talep edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONUSU MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Milletvekili Ayhan Barut tarafından meclis gündemine taşınan konuya dair sunulan gerekçesinde, Ziraat Mühendisleri, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim ve Tekniker, Teknisyen olan binlerce gencin atamama olmamasından dolayı farklı meslek gruplarına yöneldiği vurgulandı.

Tarım sektörü açısından bu meslek gruplarının önemlerine vurgu yapılan kanun teklifi gerekçesinde ayrıca eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın 10 bin 551 personel alımı yapılacak açıklamaları hatırlatıldı. Milletvekillerine bu konuda yapılan çağrıda ise şu ifadelere yer verildi.

”İşsiz bırakılan her Ziraat Mühendisi, Gıda, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekimler aslında ülke ekonomisi için görmezden gelinen değerlerimizdir. Yetişmiş mühendis ve veteriner hekimin ülkemizde modern tarım ve hayvancılık için, su ürünlerinde ilerleme için, sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi için önemli ekonomik katkı sağlayacağı tartışmasız gerçektir. Onun için yürütme yetkisinin tasarrufuna bırakılamayacak kadar önemli gördüğümüz tarım sektörünün temel taşlarının, yasama görevini yerine getiren biz milletvekilleri tarafından çıkaracağımız bu kanunla atamalarının yapılmasını sağlamalıyız. Teklifimiz bu amaçla verilmiştir.”

TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifi

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MADDE 

MADDE 1-Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karanameye bağlı cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kadro İhdasları ve Kanun Teklifi Metni için tıklayınız.

Yorum Yaz