HaberlerHalk Sağlığı

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Hayvancılık

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” onaylanarak, 27 Ekim 2018 tarih 30578 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlandı.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde, tarımsal desteklemeler için 16 milyar 989 milyon TL ayrıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 bütçesinde de 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu dikkate alınmamış olundu. 5488 numaralı  Tarım Kanununun  (Resmi Gazete : Tarih : 25/4/2006 Sayı : 26149) 21 Maddesi’ne göre tarımsal desteklemeye ayrılacak kaynak miktarı “gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.”

Öte yandan, tarımsal desteklemeler içinde hayvancılık destek ödemeleri 5 milyar dolar 268 milyon TL olarak planlandı ve böylelikle toplam tarımsal desteklemeler içindeki hayvancılık desteklemeleri payı yüzde 31 oldu.

Yıllık Programda “Gıda ve Tarım” temel başlığı altında hayvancılık alt başlığı da  yer alıyor. Hayvancılık konusunda yapılan tespitlerde ve öngörülen politikalarda, kamuoyuna “eski genel müdürden şok hayvancılık raporu” olarak yansıyan analiz ve önerilerin etkili olduğu görülüyor. Programda; küçük aile işletmeciliğinden orta ve büyük işletme tipine dönüşüm sürecinin devam ettirilmesi, sığırlarda hayvan ıslahının sürdürülmesi, koyun yetiştiriciliğinin geliştirilip yaygınlaştırılması, yem bitkileri ve hayvancılıkta yerli üretimin gelişitirilip ithalatın azaltılması, salgın hastalıklarla mücadelenin işletme odaklı olarak ele alınması gibi hususlara yer veriliyor.

Yorum Yaz