HaberlerMesleki Gelişim

Fipronil Damlatma Çözeltisinin Kedi ve Köpeklerde Pirelere ve Köpeklerde Kenelere Etkisi

Erkut TÜZER, Veteriner Hekim   Mustafa Necati MUZ, Veteriner Hekim   Zahide BİLGİN, Veteriner Hekim

Süleyman ERÇİN, Veteriner Hekim   Recep TINAR, Veteriner Hekim

 

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de daha önce etkisi denenmemiş olan fipronilin doğal enfeste olan kedilerde pirelere (Ctenocephalides felis, Ct. canis) ve köpeklerde pire (Ct. canis, Ct. felis, Pulex irritans) ve kenelere (Rhipicephalus sanguineus) karşı etkisi değerlendirilmiştir. Fipronil damlatma çözeltisi (Spotline®, TOPKİM İlaç Sanayi AŞ), 0.067 ml/kg (6.7 mg aktif madde/kg) dozu esas alınarak pratik uygulama dozlarında, omuz bölgesinde, kıllar ayrılarak, iki ayrı noktaya, deriye temas edecek şekilde damlatılarak uygulanmıştır. Tedaviden sonra hayvanlar birkaç gün (3-5 gün) ektoparazit yönünden incelenmiştir. İlaç etkisi, tedavi sonrasında hayvanların parazitten tamamen arınma oranına göre hesaplanmıştır. Fipronil, kedi (15 kedi) ve köpeklerde (16 köpek) pireleri ve köpeklerde (12 köpek) keneleri öldürerek ve/veya uzaklaştırarak %100 etkili bulunmuştur. Tedaviden sonra, yoğun pire enfestasyonu görülen yavru köpeklerle bir araya konulan bir köpekte 9 gün boyunca renfestasyon ve arkasından ölüm sonucu yoğunluğu giderek azalan canlı ve ölü pireler görülmüştür. İlacın hayvanlarda olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2009-1044

Yorum Yaz