HaberlerMesleki Gelişim

Poster: Köpeklerde Stresin Azaltılmasında Bitkisel Detoks Uygulamasının Etkileri

A. TAŞELİ*, S. ERÇİN**, D. H. GÜMÜŞTAŞ**, N. AYTUĞ***

*Heylove, İstanbul, Türkiye
**Ataşehir Köpek Barınağı, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
*** Vethouse Pet Sağlık Merkezi, İstanbul, Türkiye


Özet: 

Hayvanlardaki stres göstergeleri refah ölçümü hakkında veri sağlar. Barınaklar köpekler için stresli ortamlardır. Bu stresli ortamlar davranış ve fizyolojiye yansır. Bu çalışmada barınağa getirilen köpeklere ağız yoluyla (mamaya eklenerek) verilen bitkisel detoks solüsyonunun etkinliği, kortizol düzeyleri temelinde değerlendirilmiştir. Toplam 8 köpekten alınan ilk örneklerden yapılan hemogramda stres lökogramı belirlenirken, 14. günde alınan örneklerde stres lökogramı tespit edilmemiştir. Detoks solüsyonu verilen 4 köpeğin 7. gününde kortizol düzeyleri ölçüldü, solüsyonu almayan grubunkinden önemli ölçüde daha düşük bulundu ve 14 günlük değerler değerlendirildiğinde sonuçlar benzerdi; detoksifiye köpeklerin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, bu ön çalışma, detoks çözeltisinin oral yoldan uygulanması sonucu stresin önlenebileceğine dair umut vermiştir. Bu konuda daha fazla materyal üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


 

Yorum Yaz