Haberler

Veteriner hekimler arasında tükenmişlik (Burn-out) sendromu yaygınlaşıyor

Derleyen: Evrim ZEREN, Veteriner Hekim

Meslektaşlarımız arasında genel popülasyondan daha yaygın görülen tükenmişlik sendromu, aşırı iş yükü, uzun mesai saatleri, iş ve özel hayat arasındaki dengesinin bozulması ve başka faktörlere bağlı olarak şekilleniyor, çabuk yorulma, dinlenmekle geçmeyen yorgunluk hissi, duygusal anlamda tükenmiş hissetme, insanlardan ve iş ortamından uzaklaşma isteği, yetersizlik duygusu gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Hollanda’da sendromun yaygınlığını araştırmak amacıyla 1999-2009 yılları arasında mezun olmuş 1790 veteriner hekimin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket çalışmasının sonuçlarına göre her 7 meslektaşımızdan 1 tanesi, mezuniyetten sonraki 10 yıl içerisinde burn-out sendromu yaşıyor.

Sonuçlara göre sendromun kadın meslektaşlarda görülme sıklığı daha da fazla; her 5 kadın hekimden 1 tanesinin mezuniyeti takip eden 10 yıl içerisinde sendrom yaşıyor.

Kadınlardaki oranın erkeklerden yüksek olmasının sebepleri; iş-özel hayat arasındaki dengesizliğin kadınların daha çok etkilenmesi, erkeklerin daha fazla iş odaklı bir yaklaşımla çalışabilmeleri ve mesleki gelişim olanaklarından daha fazla yararlanmaları ve giderek artan sayıda kadının mesleği icra etmesi olarak sıralanmış.


Kaynaklar:

1. https://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131204202735.html

2. Can Vet J. 2013 Aug; 54(8): 790–791.

Yorum Yaz