HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

48. Büyük Kongre ve Çözüm Bekleyen Sorunlarımız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 48. Kongre’si toplanıyor.

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 60. Maddesi gereğince Büyük Kongre, iki yılda bir Kasım ayı içinde toplanmak zorundadır.

48. Büyük Kongre, Merkez Konseyinin 14.09.2018 tarihli kararıyla 23.11.2018’de Crowne Plaza’da (Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/ANKARA) yapılacaktır. İlk gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı koşullarda Kongre, çoğunluk şarttı aranmaksızın bir gün sonra aynı yerde toplanacaktır. İkinci günde ise toplamda 34 kişiden oluşan 48. Dönem Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kuru asil ve yedek üyelerini belirlemek için seçim yapılacaktır.

48. Kongre’de iki listenin yarışacağı anlaşılmaktadır.

Büyüyen ve yer yer kangrenleşen sorunlarımızın ne düzeyde Kongre’ye yansıyıp yansımayacağını, gereksinimini ekmek ve su kadar duyumsadığımız demokratik dönüşüm ihtiyacına Kongre’nin hangi yönde ve hangi düzeyde etkide bulunacağını analiz etmek için sürecin sonuçlanmasını beklemek gerekecektir.

Çözüm Bekleyen Sorunlarımız

Kongre vesilesiyle belli başlı sorun alanlarımıza dikkat çekmek istiyoruz:

1- Güçlü bir veteriner hekimlik güçlü bir tarım ve hayvancılıkla mümkündür. Bütün bir toplumun hayvansal kökenli sağlıklı gıda ihtiyacının ülke öz kaynaklarına dayanarak karşılanması prensibi doğrultusunda her kulvarda etkili bir çaba göstermeliyiz.

2- Ülkenin ihtiyacı kadar veteriner hekim olmalı; arz fazlası yaratarak mesleği değersizleştiren politikalardan ve uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Bu bağlamda bilimle, akıl ve mantıkla bağdaşmayan “prefabrik fakülte” anlayışından vazgeçilmeli; mevcut öğretim üyelerinin, çalışanların ve öğrencilerin hakları korunarak süreç yeniden örgütlenmelidir.

3- Mesleğin ve meslektaşların toplumsal itibarı yükseltilmeli; başta gıda (özel) sektöründe ücretli çalışan meslektaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik şartları iyileştirilmelidir. Kamudaki istihdamın en az iki katına çıkarılması için ciddi ve kararlı biçimde çalışmalıyız. 2008 yılında gasp edilen “fiili hizmet zammı” hakkımızı, bütün meslektaşlarımızı kapsayacak tarzda, geri almalıyız.

4- 1985’te lağvedilen Veteriner İşleri Teşkilatımızın yeniden kurulmasını sağlamalıyız. Bu sağlanamadığı taktirde ne işler tam ve zamanında yapılabilir ne de il/ilçe “hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği” şube ya da birimlerinde kötü yönetim tarzından kaynaklı sorunlar biter.

5- 6343 sayılı yasa yerine demokratik-toplumcu bir yasanın çıkarılması için çalışmalıyız. 6343 sayılı yasanın, eşit ve adil temsil şartlarını ortadan kaldıran maddelerinin derhal iptali için yüksek yargıya başvurmalı, 34 doğal delegelik gibi bir uygulamaya derhal son verilmesini sağlamalıyız.

6- Klinik yapan meslektaşlarımız ekonomik burhandan çok ciddi biçimde etkilenmektedir. Ayrıca, ülke ve toplum gerçekliğimizle pek de uyumlu olmayan yeni düzenlemlerin (e reçete ve İlaç Takip Sistemi gibi) boğucu denetimler ve yüksek para cezaları eşiliğinde uygulanmaya çalışılması bu alanda büyük bir huzursuzluğa neden olmaktadır. Klinisyen meslektaşlarımız arasında güçlü dayanışma ağlarının kurulması için çalışılmalı, resmi denetimlere odalardan görevli meslektaşlarımızın eşlik etmesi sağlanmalı, buralarda sürekli büyümekte olan yüksek gerilime son verilmelidir.

7- Haklarında olumsuz hiç bir yargı kararı olmayan, haklarında sürmekte olan bir dava dahi olmayan ancak kamudaki görevlerinden el çektirilmiş ya da OHAL KHK’larıyla ihraç edilmiş meslektaşlarımıza sırtımızı dönmekten vazgeçmeli, bu meslektaşlarımızla ilişkiye geçmeli, mesleki dayanışmanın gereklerini yerine getirmeli ve bu kişilerin işlerine dönmelerini sağlamalıyız.

Unutmayalım ki dünyada mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin en çok saygınlık gördüğü ülkeler demokrasi ve özgürlüklerin en çok geliştiği ülkeler olmuştur.


Yorum Yaz