HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

Giresun Veteriner Hekimleri Odası: Sokak Hayvanlarının Korunması Sorununda Aklımıza Takılan Kimi Sorular

1- Ülkemizde yüzbinlerce sahipsiz sokak hayvanının bakımı ve sağlığının korunmasına ayrılan bütçe ne kadardır?

2- Türkiye’de halen yüzlerce ilçede hayvan barınağı neden kurulamamaktadır?

3- Büyükşehirler dışında kalan illerde belediye yetki alanları dışında kalan belde/köy/ kasabalardan sorumlu olan İl/İlçe Özel İdarelerine ait herhangi bir hayvan barınağı var mıdır?

4- Yüzlerce belediyenin veteriner hekim kadroları neden boştur? (olanlarda ise sayısı zaten çoğunlukla 1 tane olan veteriner hekimler mezbahalar, hayvan pazarı, denetim, çevre ilaçlaması gibi işler arasında koşturulmaktadır)

5- Yıllarca bu kanunun yürütülmesinden sorumlu Bakanlıkta neden sayıları yok denecek kadar az veteriner hekim istihdam edilmiştir ve yeni mevzuat düzenlemelerinde bu durumu düzeltmek için bir çalışma var mıdır?

6- Sokak hayvanları ve yaban hayvanları için kamuda tam donanımlı sağlık hizmeti verecek (en azından bölgesel)  kliniklerimiz, hastanelerimiz ve rehabilitasyon merkezlerimizin var mıdır? (ya da birkaç kurum/kuruluş/klinikle protokol/sözleşme  yaparak durum idare edilebilmekte midir?)

7- Bu işleri ‘hakkıyla yürütmek için’ yeterli sayıda yardımcı sağlık personeli, profesyonel hayvan bakım personelleri ve hayvan koruma memurlarımız kurumsal yapılanma içinde düşünülmekte midir?

8- Hayvan sevgisini topluma (özellikle çocuklara ve gençlere) aşılamak için bir  eğitim ve bilinçlendirme programımız var mıdır?

9- Ülkemizde hayvanların korunması konusunda yukarıda sayılan kronik sorunlar ‘sadece cezaların artırılması suretiyle’ adeta sihirli bir değmek değmişçesine kolayca çözülebilecek midir ?

10- Başka sorumuz yoktur!

Giresun Veteriner Hekimleri Odası

Yorum Yaz