HaberlerHalk Sağlığı

Kamfilobakteriozis Sorunu

Ali Taş, Vet.Hek. Dr.

Campylobacter türleri insanlarda görülen akut bakteriyel gastroenteritisin en önemli sebeplerinden biridir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) verilerine göre kamfilobakteriozis, Avrupa Birliği ülkelerinde insanlarda gastrointestinal sistem semptomlarıyla seyreden bakteriyel hastalıklar arasında 2005 yılından beri ilk sırada yer almaktadır.

Campylobacter gram negatif, spiral şekilli ve mikroaerofilik bir bakteridir. Oksidaz pozitif özellik gösteren bu bakteri tek ya da bipolar flagella sayesinde hareketlidir

Kamfilobakteriozise başlıca C. jejuni ve C. coli neden olmakla birlikte, enfeksiyonların %92’sinden C. jejuni sorumludur. Campylobacter fetus ise sığır ve koyunlarda düşüklere neden olmaktadır ve insanlar için de patojendir. Kamfilobakterler koyun, inek, domuz ve kanatlılardan izole edilebilir.

Kanatlı hayvanlar, muhtemelen vücut sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle, kamfilobakter türlerinin en önemli konakçısıdır. Dolayısıyla tüm dünyada insanlardaki akut kamfilobakteriozis salgınlarının ortaya çıkmasında, kanatlı etleri özellikle de tavuk eti ve ürünleri başlıca enfeksiyon kaynağını oluşturmaktadır.

Kanatlı etleri dışındaki Campylobacter kaynaklı enfeksiyonlar arasında kontamine diğer hayvansal ürünlerin tüketimi, evcil ve yabani hayvanlarla temas, çiğ ya da yetersiz pastörize süt içimi ve çeşitli çevresel kaynaklar sayılabilir.

Etken ısıl işleme duyarlı olmakla birlikte, kamfilobakterlerden korunmada çiğ et ve tüketime hazır gıdaların mutfak aletleri ya da eller vasıtasıyla kontaminasyonunun önlenmesi son derece önemlidir. Broiler kesimhanelerinde ciddi kontroller etlerin bu etkenle bulaşma riskini minimize eder Broiler sürü yönetiminde şu andaki en ümit verici yöntem şüpheli sürüler ile temiz sürüleri ayrı tutmak ve aynı kesimhanede işlememek şeklindedir.


KAYNAKÇA:

Akitoye O. Coker, Raphael D. Isokpehi, Bolaji N. Thomas,Kehinde O. Amisu,  C. Larry Obi, Human Campylobacteriosis in Developing Countries, Emerging Infectious Diseases • Vol. 8, No. 3, March 2002
 
Anne Wingstrand, Jakob Neimann, Jørgen Engberg,Eva Møller Nielsen, Peter Gerner-Smidt,
Henrik C. Wegener, Kåre Mølbak, Fresh Chicken as Main Risk Factor for Campylobacteriosis, Denmark, Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 12, No. 2, February 2006
 
ELAL MUŞ, T., ÇETİNKAYA, F., ÇIBIK, R., Kamfilobakteriozis (Campylobacteriosis), Turkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics 2015;1(3)
 
Jack A. Korlath, Michael T. Osterholrn, Lawrence A. Judy, Jan C. Forfang, R. Ashley Robinson, A Point-Source Outbreak of Campylobacteriosis Associated with
Consumption of Raw Milk, THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES • VOL. 152, NO.3. SEPTEMBER 1985
 
J.A. Wagenaar , D.J. Mevius & A.H. Havelaar, Campylobacter in primary animal production
and control strategies to reduce the burden of human campylobacteriosis, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2006, 25 (2), 581-594

Yorum Yaz