HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

İzmir Veteriner Hekimleri Odasından Basın Açıklaması: “Görev Tanımına Uymayan Yetkililer Yüzünden”

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
BASIN VE KAMUOYUNA

 05/12/18

GÖREV TANIMINA UYMAYAN YETKİLİLER YÜZÜNDEN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün amaçlarına bakıldığında; “Yaban hayatı ile ilgili koruma, üretme, geliştirme, iyileştirme, hastalıklarla mücadele ve savaş, yaralı hayvanları bakım ve iyileştirme, yaban hayatının korunduğu alanlarda sürdürülebilir planlama ve uygulamalar yapabilen nitelikli eleman yetiştirilmesini hedeflediği” ifadesinin yer aldığını görüyoruz.

Ancak bir de bakıyoruz ki basında; “İnsan yiyen ayılar” diye bir nesil geldiği iddiası ile ayıların avlanması gerektiği ileri sürülüyor.

Yaban hayatı başta olmak üzere doğa koruma faaliyetlerinde, koruma kullanma dengesini sağlamak esastır. Türkiye’de sayılarının 3000 kadar olduğu tahmin edilen ve nesli tehlike altında türler arasında olan Boz ayılar hakkında av kararı ile insan – yaban hayvanı çatışmasına çözüm bulmak ne insani ne de bilimsel bir yöntemdir.

Her canlının dünya üzerinde değerli olduğunu vurgulaması gereken yetkililerin ve bilim insanlarının görev tanımlarına aykırı açıklamaları ne yazık ki toplumu yanlış bilgilendirmektedir.
İnsanlar artan nüfusları ve kentleşme faaliyetleri ile doğal hayatı ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarını işgal etmiş durumdadır. Dolayısıyla insan ve yaban hayvanlarının daha sık karşılaşması söz konusu olmaktadır. Bu gibi istenmeyen durumlarda insan zarar görüyor diyerek, ilk akla gelen çözüm “Yok Et! Kurtul!” yöntemi olmamalıdır.

İnsan nüfusu da her geçen gün artmakta dünya genelinde aç nüfus çoğalmaktadır. Bu konudaki çözüm de var olan insan nüfusunun yok edilmesi mi olmalıdır?

Yaban hayatı ekolojisi yönetiminin ilgili Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm ilgili meslek grupları ile masaya yatırılması ve anlık mekanizmalarla değil planlı, uzun vadeli çalışmalarla yaban hayatına dair koruma kullanma dengesinin yönetilmesi gerekmektedir.

H. Gökhan ÖZDEMİR
Başkan
İzmir Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına

Yorum Yaz