HaberlerHalk SağlığıMesleki Gelişim

Antimikrobiyal İlaçların Kullanımı Üzerine Veteriner Hekim Örgütleri Bildiri Yayınladı

Hayvan, insan, çevre ve halk sağlığından ödün vermeksizin, tüm sektörlerde antimikrobiyal kullanımın mümkün olduğunca düşük tutulmasının önemine dikkat çeken üç uluslararası veteriner hekim kuruluşu, gıda hayvanlarında bilinçli kullanım konusunda (06.12.2018 tarihli) ortak bir bildiri yayınladılar. Söz konusu bildiri; veteriner hekimlik mesleğinin tüm disiplinlerinde 330.000’den fazla veteriner hekimi temsil eden Amerikan Veteriner Hekimler Birliği (AVMA), Kanada Veteriner Hekimler Birliği (CVMA) ve  Avrupa Veteriner Federasyonu (FVE) tarafından ortak bir metin olarak hazırlandı.

Veteriner Hekim örgütleri uyarı ve önerilerini detaylı bir şekilde yazdıkları bildirilerinde; antimikrobiyal direncin ve dirençli bakterilerin yayılmasındaki herhangi bir artışın insan ve hayvan sağlığı için küresel bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmiş ve soruna uluslararası bir “Tek Sağlık” yaklaşımının, direnci en aza indirirken etkili antimikrobiyal tedavilerin kullanımını teşvik edeceğini ve sağlayacağını vurgulamışlardır.

Bildiriyi yayınlayan veteriner hekim örgütleri ayrıca 2015 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) verilerine göre; 110’dan fazla ülkenin, veteriner antimikrobiyallerin yetkilendirilmesi, üretimi, dağıtımı, satışı ve kullanımı ile ilgili bir yasaya sahip olmadığını belirtmiş ve antimikrobiyallerin lisanslı bir sağlık çalışanından izin almaya gerek duyulmaksızın birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanıldığı belirtilmektedir. Antimikrobiyallerin aşırı kullanım potansiyeli yüksektir ve az sayıda ülke antimikrobiyallerin kullanımını izlemek için bir sistem oluşturmuştur.

Bildiri sahibi Veteriner Hekim örgütleri bildirilerinde bir çok konuya vurgu yapmış olmakla birlikte nemli gördüğümüz uyarı başlıkları aşağıya çıkarılmıştır:

  • Tüm ülkeler kesinlikle antimikrobiyallerin üretimini, dağıtımını ve satışını düzenlemeli ve yasadışı üretim, dağıtım veya satış işlemleri yapanları yargılamalıdır.
  • Medikal veya kritik öneme sahip antimikrobiyaller, yalnızca yetkili bir veteriner hekimin ilgili ülkenin ulusal mevzuatına uygun olarak gözetim altında olan hayvanlara uygulanmalıdır.
  • İnsanlarda, hayvanlarda, doğal çevrede ve gıda ürünlerinde antimikrobiyal kullanım ve direnç gelişimi için küresel bir izleme ve izleme sistemi ağı kurulmalıdır.
  • Duyarlılık testini gerçekleştirmek için etkili, hızlı ve standart tanı testleri geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Kanıta dayalı kararları kolaylaştırmak ve duyarlılık verilerini toplamak ve paylaşmak ve ulusal veya bölgesel veritabanları geliştirmek için test sonuçlarının kullanılması sağlanmalıdır.
  • Veteriner hekimler, hayvan sağlığını ve refahını ve halk sağlığını korumak ve herhangi bir bakteriyel hastalığa yakalanmış hayvanlarda yedavi yapabilmek amacıyla etkili antimikrobiyallere mutlaka erişebilmelidir. Bu nedenle, antimikrobiyaller sadece insanlardaki kullanım için tek taraflı olarak sınırlı olmamalıdır.
  • Veteriner hekimler antimikrobiyal kullanımları için uygun ve yasal tıbbi kayıtları tutmalı ve resmi antimikrobiyal direnç izleme programlarına katılmalı ve bu programlarda aktif görevler almalıdır .
  • AVMA, CVMA ve FVE, tüm ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde hayvansal üretim ve hayvan bakımında antimikrobiyallerin uygun bir şekilde kullanımını teşvik etmek için işbirliği yapacaktır.

Küresel olarak uygulanan antimikrobiyallerin mantıklı kullanımı için makul ve gerçekçi standartlar, dirençli patojenlerin ortaya çıkışını yavaşlatmak ve hayvan sağlığını korumak için en iyi fırsatımızdır.

Patojenler sınır tanımıyor ve potansiyel olarak taşıdıkları direnç genleri de bilinmiyor. Veteriner hekim örgütlerinin uluslararası uygulamaları standartlaştırmaya yönelik çabaları, uzun vadeli
başarı için kritik öneme sahip olacaktır.


Bildiri metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Joint-Statement-on-Continuous-Monitoring-of-
Antimicrobial-Use-and-Antimicrobial-Resistance.aspx

Türkiyedeki durum:
Tarım ve Orman Bakanlığı olumlu bir çalışma yapmış ve 1 Ocak 2018 itibarıyla Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemini uygulamaya geçirerek üretim, ithalat, satış ve ilacın uygulamasına kadar bütün veteriner ilaçlarını elektronik ortamda takip etmeye başlamıştır. Başlangıçta uyum sorunları olmasına karşın bu takip sisteminin olumlu sonuçlar vereceği öngörülmektedir. E-Reçete ve İlaç Takip Sisteminin içinde gelişigüzel antibiyotik kullanılmasının kontrol altına alınmasını amaçlanırken; veteriner hekimlerin ilaca erişim kanalları önündeki kısıtlamalar ortadan kaldırılmalı, insan hekimliğinde olduğu gibi, kullanımı gerekli olan ancak ruhsatlandırılmayan ilaçların temini bakanlık kanalıyla sağlanmalıdır.

Yorum Yaz