HaberlerHalk SağlığıMedyaTarım ve Toplum

Veteriner Hekim Adnan SERPEN: “Doğal Üretim Seferberliği Olmalı!”

Derleyen: Erdoğan BER, Veteriner Hekim

İzmir VHO Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri Veteriner Hekim Adnan SERPEN, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Tuncer BEYBAĞ’ın sunduğu ve yaklaşık bir saat süren program, 14.12.2018 tarihinde Egeatürk Tv’nin sabah kuşağında yayınlandı.

Merada otlayan ve doğal yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et tüketiminin önemi üzerinde duran Serpen, endüstriyel hayvancılıktan ve ithalat yoluyla elde edilen etlerin kalitesizliğine/sağlıksızlığına dikkat çekti. Türkiye’de 1942’de 40.7 milyon hektar mera bulunmaktayken, meraların tarlaya, inşaat/sanayi alanları ve barajlara dönüştürülerek yok edildiğini belirten Serpen, Tarım Bakanlığının mera kaybının önüne geçemediğini belirtti.

Türkiye’de son iki yılda ithal edilen hayvan sayısının 1 milyon 790 bin olduğu bilgisini veren Serpen, bu durumun 1970’lerin sonunda başlatılan globalleşmenin/liberalleşmenin bir sonucu olduğu, izlenen yanlış politikalar sonucu aile işletmeciliğinin büyük bir darbe aldığının altını çizdi. Dünya tarımsal üretimin yüzde 80’nin aile işletmeleri tarafından sağlandığını belirten Serpen, Almanya’da hayvansal işletmelerin ortalama büyüklüğün 36 büyük baş olduğunu ifade etti. Aile işletmelerinin kooperatiflerle bir bütün oluşturduğuna değinen Serpen, ABD’de yüzde 97, Almanya’da yüzde 75 olan kooperatifleşme oranının Türkiye’de yüzde 13 olduğunu söyleyerek; desteklemelerinin (bölgesel farklılıkları da dikkate alarak) aile işletmelerini ve kooperatifleri eksen alması gerektiği görüşüne yer verdi.

Almanya gibi ülkelerde vatandaşların doğrudan çiftliğe başvurarak çiğ süt temin edebildiğini, yasaların buna elverişli olduğu bilgisini de paylaşan Serpen, Türkiye’de ise endüstriyel tüketimin özellikle öne çıkarıldığını ifade etti.

Dünya’da yaygınlaşan Tek Sağlık konseptinin önemine değinen Serpen, İzmir’de iyi bir çalışma yürüttüklerini ancak bu alanda önemli sorunların varlığını koruduğunu söyledi. 1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tespit edilmiş 80 zoonoz hastalık bulunmaktayken bugün bu sayının 800’ü aştığını belirten Serpen, çiftliklerde sistematik serolojik testlerin yapılmasının gerekliliği ile bu test sonuçlarının diğer paydaşlar/kamuoyuyla paylaşılmasının önemi üzerinde durdu.

1985 yılında kaldırılan Veteriner İşleri Teşkilatının yeniden kurulmasının önemine de değinen Serpen, veteriner hekimlerin asli işlerini yapmalarını kısıtlayan kanuni ve bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Programı izlemek için:

Yorum Yaz