HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

İVHO: E-Reçete ve Mesleki Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme

Değerli klinisyen üyelerimiz,

Her türlü Veteriner Hekim reçetesinin elektronik ortamda yazılması zorunluluğu getirilmesine yönelik yasal bir kuralın bulunmaması, merkezi bir program üzerinden reçete yazılmasının istenmesinin hassas kişisel verilerin işlenmesi niteliğinde olduğu, ancak böyle bir işlem için kanuna aykırı olarak ikincil mevzuat ile düzenleme yapılamayacağı bilinmektedir.

Bilindiği gibi bahsi geçen “Veteriner Hekim E- Reçete Ve İlaç Takip Sistemi Talimatı Ve Uygulama Kılavuzu” nun bütün güncellemeleri 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Görece İşlere Dair Kanun’a aykırılık taşıması nedeni ile iptali ve yürütmenin teminatsız olarak durdurulmasına yönelik İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği tarafından dava açılmıştır.

Her çıkan versiyonuyla mesleği içinden çıkılmaz bir kaos ortamına sürükleyen, hukuki yönden tartışmalı talimatlara meslektaşların uyabilmesi gün geçtikçe imkansız hale gelmektedir.

Bu sebeple; davalar sonuçlanana kadar meslektaşların 6343 sayılı kanuna uygun hareket etmelerini öneririz.

İVHO YÖNETİM KURULU

Yorum Yaz