HaberlerHalk SağlığıMesleki Gelişim

Çevresel Kirleticilerden Kaynaklanan Zehirlenme Olguları

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ, Begüm YURDAKÖK DİKMEN, Özgür KUZUKIRAN
Farmakoloji ve Toksikoloji AD, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZET: Çevrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesindeki bozulmaya çevre kirliliği adı verilir. Çevre kirliliğine neden olan maddeler çevrede kalıcılıklarına göre biyolojik olarak parçalanabilen ve parçalanmayan olmak üzere 2 sınıfa ayrılırlar. Biyolojik olarak parçalanabilen kirleticiler, çevrede kolayca dekompoze olurlar ve yalnızca geçici sorunlara neden olurlar. Metaller, plastikler, bazı pestisitler, deterjanlar ile radyoetkin izotoplar gibi çevrede biyolojik olarak parçalanmayan maddeler ise uzun süreli ve kalıcı olumsuzluklara neden olurlar. Bunların çoğunluğu petrol rafinerileri, organik kimya ve sentetik kimya endüstrileri, demir-çelik ile madencilik, tekstil ve kâğıt endüstrilerinden kaynaklanır. Bu nedenle bu derlemede insan, hayvan ve bitki sağlığını sürekli tehdit eden ve biyolojik olarak parçalanmayan kirleticiler ve toksisiteleri üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak sanayi tesislerinde kurulması zorunlu olan atık arıtma tesislerine rağmen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevrede bulunan önemli miktarda kirletici olumsuzluklara neden olabilir. İnsan/hayvan ve çevre sağlığının bu türden kirleticilerin olumsuz etkilerinden korunabilmesi için sıkı kurallar konulması ve bunlara uyulmasının sürekli denetlenmesi gerekir.

Derlemeyi okumak için aşağıdaki resme tıklayınız 


Kaynak:

https://www.academia.edu/23969750/%C3%87evresel_Kirleticilerden_Kaynaklanan_Zehirlenme_Olgular%C4%B1

Yorum Yaz