HaberlerHalk SağlığıMesleki Gelişim

Yalama Taşları Sığır Tüberkülozu İçin Rezervuar!

 
 Çeviri: Ali TAŞ, Vet.Hek.Dr.
 
Çevirenin notu:Amerikan Veteriner Araştırma Dergisi’nde yayınlanmış olan aşağıdaki çalışma özeti; özellikle yaban yaşamda M. bovis rezervuarlarının olduğu bölgelerde yaylımdaki hayvanlara verilen yalama taşlarının potansiyel sığır tüberkülozu açısından rezervuar olabileceğine dair ilginç bir bilgi sunmaktadır.
 

Büyükbaş Hayvanlara Besin Katkısı Olarak Verilen Tuz Ve Tuz+Mineral Blokları Üzerinde Mycobacterium Bovis’in Yaşama Kabiliyeti

 
ÇALIŞMANIN AMACI: Mycobacterium bovis etkeninin, Michigan’ın tipik hava koşullarında ve en sıcak yaz ve en soğuk kış dönemlerinde, tuz ve tuz-mineral blokları üzerine 12 şer günlük 2 periyotta hayatta kalma kabiliyetini belirlemek amaçlanmıştır.
 
ÖRNEK: Michigan bölgesi hayvanlarında ve doğal yaşam ortamından elde edilmiş olan bir M.bovis suşunun saf kültürleri ile inokülasyonu yapılmış 4 adet tuz (NaCl) ve 4 adet tuz+mineral bloku.
 
PROSEDÜRLER: Yaz aylarında ve kışın yine inokülasyon yapılmış bloklar, her blok tipinin eşit sayıda (2 / tip / mevsim) gölgeye veya güneş ışığına maruz kaldığı güvenli dış mekan tesislerine yerleştirildi. Numuneler; blokların rastgele olarak seçilmiş yüzey bölgelerinden  blokların yerleştirilmesinden 1 saat sonrasından başlayarak, 4 gün boyunca günde 2 kez ve 7 ila 11 ci günler arası ise günde 1 kez olacak şekilde toplandı. Toplanan örneklerde canlı M.bovis aranması için bakteriyel kültür testleri yapıldı
 
BULGULAR: Maruz kalma koşullarına bağlı olarak, tuz bloklarında inokülasyondan 2 gün sonra M. bovis tesbit edildi ve tuz+mineral bloklarında ise 3 gün boyunca uygun M bovis tesbit edildi. Kış mevsiminde gölgede açık havada tutulan tuz+mineral bloklarında hayatta kalma süresi en yükseğiydi. Canlı M. bovis’in tuz+mineral blok örneklerinde tesbit edilme olasılığı, kış aylarında (yaz dönemine göre) 4.9 kat, gölgeye maruz kalmayla (güneş ışığına karşı) 3.0 kat daha büyüktü.
 
SONUÇLAR VE KLİNİK AÇIDAN ANLAMI: Bu çalışmanın sonuçları, M bovis’in yaban hayatı rezervuarlarına sahip bölgelerde sığır sürüleri için risk azaltma programları tasarlarken, tuz ve tuz-mineral bloklarının potansiyel sığır tüberkülozu kaynakları olarak düşünülmesi gerektiğini göstermiştir.
 
 

Yorum Yaz