HaberlerMesleki Gelişim

Kedi ve Köpeklerde Dilate Kardiyomiyopati ve Tahılsız Diyet İlişkisi

ALİ TAŞ, Veteriner Hekim, Dr.

Dilate kardiyomiyopati (DKMP), ventriküler dilatasyon ve global miyokardiyal disfonksiyon ile karakterize bir miyokardiyal hastalıktır . Bu durumda kalbin kan pompalama yeteneğini azalır.

Sol ventrikül, ana pompalama odası genişler ve zayıflar.

KÖPEKLERDE DKMP

DKMP’nin nedeni çoğu durumda belirsizdir, ancak bazı ırklar kalıtsal bir yatkınlığa sahiptiler. Büyük köpek ırkları en çok etkilenenlerdir, ancak DKMP nadir de olsa Cooker spaniel gibi küçük ırklarda da görülebilmekte  (WSU,2019).

KEDİLERDE DKMP

Kedi kardiyomiyopatilerinin çoğu, kökenleri genetik veya bilinmeyen olsun genellikle primer hastalıklardır . Bazen de hipertiroidizm veya yüksek tansiyon gibi özel olarak tanımlanabilen hastalıklara bağlanabilen sekonder hastalıklar olabilir (CU, 2019).

NEDEN BU KONU BU GÜNLERDE GÜNDEME TAŞINDI?

27 Haziran 2019 tarihinda FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) , kendi web sitesinde “ Bazı Diyetler ve Köpek Kalp Hastalığı Vakaları Arasındaki Potansiyel Bağlantının Araştırılması Üzerine Üçüncü Durum Raporu” diye bir raporu kamuya açıkladı. FDA özetle bu raporunda; tahıl içermeyen bunun yerine yüksek oranda bezelye, mercimek, diğer baklagil tohumları (bakliyat) ve / veya patates (tam, un veya protein şeklinde) içeren bazı evcil hayvan mamalarını tüketen köpeklerde DKMP  raporlarına dair güncelleşmeleri paylaştı. (FDA, 29.06.2019)

FDA  1 Ocak 2014’ten bu yana bu sorun üzerinde çalışma yürütmekte.. 2014-2019 yılları arasındaki mama üreten firmalardan kullanılan ürünlere dair şikayetleri içeren 77 sayfalık rapor yine FDA’nın ilgili web sayfasında yayınlanıyor ( FDA-CVM, 30.04.2019).

İnsanlarda yaygın olmamakla birlikte gluten içeren tahıllardaki glutene karşı toleransızlık (çölyak hastalığı) veya buğday allerjisi gibi durumlarda içeriğinde tahıl olmayan veya gluten içermeyen diyetler çözüm olarak uzunca bir süreden beri kullanılmakta. Gluten ile ilgili bu sorunun popülerliğinin artışına paralel olarak pet sahipleri de petlerine, insanlardaki uygulamayı taklit ederek, tahıl içermeyen veya glutensiz mamalar vermeye başlayınca mama üreticileri tahılsız kuru mama üretmeye başladı. Böylece tahıl içermeyen kuru mamalar pazarda önemli bir yer edindi.

Gluten buğday, arpa ve çavdar’da bulunan bir proteindir. Tahılsız veya glutensiz etiketiyle satılan mamalarda bu 3 tahıl bulunmaz ama karbonhidrat kaynağı olarak bezelye, mercimek, diğer baklagil tohumları (bakliyat) ve / veya patates (tam, un veya protein şeklinde) gibi bir çok ürün  kullanılabilmektedir. Tahılların çıkarılmasıyla birlikte rasyonun protein düzeyi yükselmekte ama karbonhidratların çıkarılması/azaltılması ile bu defa enerji açığı yağ eklenerek karşılanmakta. Bu da obezite açısından göz önünde bulundurulması gereken bir durum olmakta.

FDA nin 2014 – 2019 yılları arasına ait raporuna dönersek raporda oldukça ilginç bilgiler var:

1. FDA ‘na yapılan başvurular: 2014 ve 2015 te 1 vaka bildirilirken bu oran 2016 da 2, 2017 de 3, 2018 de 320 ve 2019 ilk 4 ayında 197 vaka olarak gerçekleşmiş.

2. Bildirilen pet tür ve sayıları: 515 köpek ihbarında 560 hayvan etkilenmiş bunlardan 119’u ölmüştür. 9 kedi vakası ihbarında 14 hayvan etkilenmiş bunlardan 5’i ölmüştür

3. Etkilenen köpek ırkları : En çok etkilenen ilk 3 ırk sırasıya 95 vaka ile Golden Retriver, 62 vaka ile Golden Labrador miksi ve 47 vaka ile Labrodor Retriver ırkı olmuştur. Detaylı bilgi aşağıdaki grafikte görülebilir (Grafik.1.)

GRAFİK.1.ETKİLENEN KÖPEK IRKLARI

4. Vakalardaki diyet(rasyon) ilişkisi: 452 vaka ihbarı kuru köpek maması için yapılmıştır.

5. Vakalardaki rasyonun karakteristikleri veya hammadde özellikleri: 91 vaka tahılsız kuru mamalardan, 93 vaka bezelye ve/veya mercimekli kuru malardan, 89 vaka sadece bezelyeli kuru mamalardan 62 vaka sadece mercimekli kuru mamalardan ve 42 vaka ise patates veya tatlı patatesli vakalardan rapor edilmiştir.

6. Bu raporlar arsında ilginç bir bulgu da kuru mamalardaki hayvansal protein kaynağına ilişkindir: 113 vaka tavuk unundan, 98 vaka kuzu unundan ve 72 vaka somon balığı unundan oluşmuştur. Detaylı bilgi aşağıdaki grafikte görülebilir (Grafik.2.) ,

GRAFİK.2.KURU MAMALARDAKİ HAYVANSAL PROTEİN KAYNAĞI

7. Taurin amino asidi düzeyi: Hayvan besleme bilimi açısından Taurin köpekler için esansiyel bir amino asit değildir çünkü Taurini Sistein ve Metiyonindan sentezleyebilmektedirler. Rapor edilen bütün tahılsız ürünlerdeki Metiyonin-Sistin düzeyi Amerikan Resmi Yem Kontrol Memurları örgütünce açıklanan %0,65 değerinin üzerinde bulunmuştur.

 

SONUÇ

FDA konu üzerinde çalışmalar yürütmeye devam ediyor ve pet sahiplerine tahılsız kuru mama kullanmaya devam edip etmemeleri konusunda bir uyarı veya tavsiye yapmıyor.

Pet sahipleri eskiden ve diğer mamalar için de olduğu gibi, tahılsız kuru mamaya başlama kararı için veteriner hekimlerine başvurmalılar . Golden retriver sahipleri ise bu ırkın genetik olarak Taurin yetersizliğine karşı predispoze olduğunu ve taurin eksikliğinin de DKMP ‘ye kadar ilerleyebilecek sorunları tetikleyebileceğini bilmeleri gerekir.


KAYNAKLAR

-Washington State University (WSU)College of Veterinary Medicine, Dilated Cardiomyopathy (DCM), https://www.vetmed.wsu.edu/outreach/Pet-Health-Topics/categories/diseases/dilated-cardiomyopathy-in-dogs (ulaşım tarihi: 11.09.2019)

-Cornell University (CU) College of Veterinary Medicine, Cardiomyopathy, Cornell Feline Health Center,https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/cardiomyopathy, (ulaşım tarihi: 11.09.2019)

-FDA, 29.06.2019 REPORT, FDA Provides Third Status Report on Investigation into Potential Connection Between Certain Diets and Cases of Canine Heart Disease, https://www.fda.gov/animal-veterinary/cvm-updates/fda-provides-third-status-report-investigation-potential-connection-between-certain-diets-and-cases, (ulaşım tarihi: 11.09.2019)

-FDA-CVM,30.04.2019 REPORT, Dilated Cardiomyopathy in Dogs & Cats:Complaints Submitted to FDA-CVM, January 1, 2014 – April 30,  2019, https://www.fda.gov/media/128303/download, (ulaşım tarihi: 11.09.2019)

 

Yorum Yaz