HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

Sitemiz, istanbulveterinerhekimleri.com, 1 Yaşında!

1 Kasım 2018 tarihi sitemizin resmen yayın hayatına başladığı gün.

Sitemizin kuruluşu “Sesimize Ses Katmaya Çağırıyoruz!” başlıklı yazı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Duyuru yazımızda şöyle demiştik:

“Düşündük ki koca bir meslek grubuyuz ancak yeteri düzeyde ve güçte bir ses olamıyoruz.

Düşündük ki mesleğimizin ve biz veteriner hekimlerin gerçek hayatta tuttuğu rol çok önemli ve vazgeçilmez  ancak ne yazık ki bu durumla uyumlu bir toplumsal itibar ve sosyal statüye sahip değiliz.

Düşündük ki bu meslek grubunun söylemesi gereken sözü olmalı; ancak söylenecek söz ya söylenemiyor ya da  söylenen sözler hakikate denk düşen bir nitelikte ve etkileyicilikte değil.

istanbulveterinerhekimleri.com; meslek ve meslektaşlarla; hayvancılık, tarım, gıda ve çevreyle; bilimsel sorunlar ve gelişmelerle; hayat ve sanatla ilgili söyleyecek sözü olan bütün meslektaşlarımızın kendilerini özgürce ifade edecekleri bir platform olma amacındadır.

Sitemiz; meslektaşlarımızın anı ve tecrübelerini paylaştığı  geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olmak amacındadır. O, emek ve paylaşımla yüzleri her daim gülenlerin söz ve eylem platformu olmak amacındadır.

 istanbulveterinerhekimleri.com olarak meslektaşlarımızı ve dostlarımızı sözlerini söylemeye, meslek ve toplum adına yükselen sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”

Evet, bu sözlerin ve çağrının üzerinden 1 yıl geçti.

www.istanbulveterinerhekimleri.com’un  varlık amacına ve iddiasına hangi düzeyde sahip çıkıp çıkamadığını tartışıyoruz. Siz okurlarımızı da tartışmaya katılmaya ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

Bazı bilgiler:

Bu süre zarfında 201 paylaşımda bulunmuşuz.

“Veteriner Hekimliğin Kamudan Tasfiyesi: Veteriner İşleri Teşkilatının Dağıtılması!” başlıklı yazımız meslek camiası içinde dalga dalga yayılarak 4881 defa; “Üniversiteler Eliyle Değersizleştirilmekte Olan Bir Meslek: Veteriner Hekimlik!” başlıklı yazımız ise 1.572 defa okunmuş.

“4342 Mera Kanunu” sitemiz üzerinden 1.378 defa incelenmiş.

Sitemize, toplamda 31.500  tekli, 71.630 çoklu giriş yapılmış. Twitter (https://twitter.com/istanbulvethek ) takipçi sayımız 690’a ulaşmış.

Sitemizin içeriğini, ağırlıklı olarak mesleki sorunlarımız;  mesleki gelişim; bilimsel makale ve çeviriler; ülke hayvancılığı ve tarımına ilişkin sorun/gelişmeler; eko-sistem ve çevre sorunları; veteriner halk sağlığı gibi konular oluşturmuştur. Toplumcu/demokratik bir bakış açısından kimi toplumsal-iktisadi ve siyasal sorunlar da gündem yapılıp işlenmeye çalışılmıştır.

1 yıllık süre zarfında çok sayıda meslektaşımızın ve  meslek örgütlerimizin desteğini aldık. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öte yandan, sınırlı da olsa, bazı meslektaşlarımızın ve meslek odalarımızın görmezden gelme, alttan alta engelleme tutumlarıyla da karşılaştık. Bu süre zarfında, “zorunlu olmadıkça meslek içi polemiklerden uzak durma” anlayışımıza uygun davranmaya çalıştık. Meslekten, toplumdan ve demokrasi mücadelesinden yana tarihsel değerlerimiz ile güncel  kazanımlarımıza sahip çıkmaya,  bu doğrultuda meslektaşlarımızın ve meslek örgütlerimizin  birleştirici sesi olmaya özen gösterdik.

www.istanbulveterinerhekimleri.com Emekçisi Veteriner Hekimler olarak:

1 Kasım 2018  tarihli çağrımızı aynı ruh ve heyecanla yeniliyor, sizleri sitemizin misyonuna ve iddiasına sahip çıkarak aktif katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Yorum Yaz