HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

Zavallıca “Gerekçeler” ile Bir Veteriner Hekimin Sürgün Kararı…

Erdoğan BER, Veteriner Hekim

Maltepe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışmakta olan veteriner hekim meslektaşımız Sn. Savaş Koçyiğit, geçen hafta içinde, Bartın iline Sürgün edildi.

Sürgün kararı, Koçyiğit’in çalışma arkadaşları ve dostları üzerinde şok etkisi yarattı. Bu düzeyde “zavallı” gerekçelerle bir sürgün kararını beklemiyorduk doğrusu.

Bu yazıyı yazmadan önce meseleyi bir hayli araştırdım.

Bir grup arkadaşımla geçen Perşembe akşamı Sn. Koçyiğit ve ailesine misafir olduk.

Bir gün sonra-Cuma günü ise, Koçyiğit’in de avukatlığını üstlenen, Tarım Orkam-Sen Sendikası’nın değerli Avukatı,  Sn. Esmani Kırmızı’yı Ankara’daki bürosunda ziyaret ettik.

Sn. Esmani Kırmızı “sürgün” kararının durdurulması ve iptali için dava açmaya hazırlanıyordu. Masasında çok sayıda belge vardı: Tutanaklar, suçlamalar, savunmalar; kanunlar, Ulusal  ve Uluslararası Yargının emsal nitelikli karar örnekleri…

Sn. Kırmızı’nın masasında duran bütün belgeleri ve sekiz sayfalık dava dilekçesini okuma ve kendisiyle değerlendirme fırsatımız oldu.

Sn. Koçyiğit, Tarım Orkam-Sen’in İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi; davayı Koçyiğit adına doğrudan Sendika açıyor. Böylelikle Sendika, Sürgün kararını verenlere “restinizi gördüm” demiş oluyor.

Başka bir ifadeyle Sendika şunu söylemiş oluyor:

Siz, Koçyiğit hakkında  soruşturma ve sürgün kararı verenler, sizin niyetiniz, çabanız bir kanunsuzluğu, bir haksızlığı ve yolsuzluğu açığa çıkarmak değildir. Biz bunu biliyoruz. Sizin niyetiniz ve amacınız: Tarım Orkam-Sen’in varlığından onun çalışmalarından onun üye ve yöneticilerinden rahatsızlık duymanızdır. Kaldı ki, biz sizi dünden tanıyoruz, sadece bu örnek üzerinden değil, çok sayıda örnek üzerinden sizleri biliyor, tanıyoruz.

Kısa bir süreliğine Sendika Genel Merkezi’ni de ziyaret ettik.  Sendika Genel Sekreteri Sn. Av. Ali KILIÇ’ı bizi beklerken bulduk.

Sendika Genel Merkezi’nde hummalı bir çalışma vardı. Sendika Genel Başkanı Sn. Hamit KURT’un Van ve Diyarbakır  gezilerinde olduğunu öğrendik. Konu hakkındaki mesajını paylaştılar: “Bu kanunsuzluğun ve keyfiliğin sonuna kadar karşısında duracağız!”.

Sn. Kılıç, konu bağlamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaştı bizimle. Bu görüşmede bu yönlü bir hukuksuzluğun asıl mimarının İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü olduğu, Sürgün talebinin buradan geldiğini öğreniyoruz.

Ortak Değerlendirme Şöyle:

Sn. Koçyiğit’in somutunda açığa çıkan soruşturma, sürgün ve kovuşturma talebi, Tarım ve Orman İş kolunda örgütlü Hükümet yandaşı Toç Bir-Sen’in,  KESK’e bağlı Tarım Orkam-Sen’i baskı altına alarak çalışmalarını engellemeye dönük faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Toç Bir Sen, merkezi ve yerel düzeyde Bakanlık Personel İşleri Müdürlükleri üzerinde “mutlak” hakim olarak  kabul görüyor.

Görüşmelerde Toç-Bir Sen hakkında şu bilgileri de öğreniyoruz: Toç Bir Sen,  bakanlık  çalışanlarının yaşadığı ciddi hak kayıplarının ortaklarından; bu sebeple son yıllarda binlerce üye kaybı yaşamış.  “Satış Sözleşmesine” attığı imzanın neden olduğu güç kaybını, Bakanlık  İdari İşlerinde  daha çok söz sahibi olarak engellemek istiyor.  Toç Bir Sen’in üyelerine verdiği vaatlerden biri de “her hangi bir disiplin soruşturmasına maruz kalırsanız sizi koruruz” yönündeymiş. Bu kanunsuz vaadi doğrulayan çok sayıda örnek varmış.

Öte yandan, davranışları ile İstanbul il Müdürlüğü içinde uzun süredir ciddi rahatsızlığa neden olan, hakkında çok sayıda yolsuzluk soruşturması yürütülen ve çalışanlarına uyguladığı mobbing ile her kesimin tepkisini toplayan (müdürlük unvanı iptal edilerek görevden alınan) eski Maltepe İlçe Müdürü’nün bu sürecin başlatıcısı ve uzun süre takipçisi olmasına dikkat çekiliyor. Bu durum işin vahametini artıran cinsten görülüyor. Eski Müdür, kendisi hakkında yürütülen iddiaları çok uzun süre Tarım Orkam Sen’i ve üyelerini hedef göstererek, TOÇ Bir Sen üzerinden savuşturma yolundan yürümüş. Mızrak çuvala sığmayınca da görevden alınmış. Çok ciddi soruşturma ve suç tespitine rağmen Savcılığa verilmemiş olunması (kesin bilgi olmamakla beraber),  Toç Bir Sen ve İl Müdürlüğün eski Müdüre desteği olarak değerlendiriliyor.

Haberin Var Mı, İVHO? Sn. Koçyiğit Senin Üyen!

Koçyiğitin arkadaşları ve dostları olarak Onun ve ailesinin yanındayız; bundan sonra da yanlarında olacağız.

KESK/Tarım Orkam Sen’in de üyesi ve yöneticisine sahip çıktığını yakınen görme fırsatımız oldu.

Tarım Orkam Sen’i bu tavrından dolayı tebrik ederiz.

Meslek Örgütlerimiz (İVHO, TVHB vs.) ne yapmayı düşünüyorlar?

Sn. Koçyiğit’in İVHO üyesi olduğundan İVHO yöneticilerinin haberi var mıdır, acaba? Ya da olayın kendisinden. Varsa neler yapmışlardır, neler yapmayı planlıyorlar, bilmek ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Vicdanınız Rahat Mı?

Bir sendikanın küçük hesaplarına kan taşıyan, veteriner hekimlerin canına okumaya yemin etmiş bir eski müdürün suçlamalarına çelişkili, mesleki bilgi/tecrübe ve hassasiyetten yoksun tutanaklarla destek sunan veteriner hekim meslektaşlarımız, Vicdanınız Rahat Mı?

2018-İVHO’nun 47. Olağan Genel Kurulu’nda Meslek Örgütümüzü yönetmeye aday olup da bu sürecin her hangi bir aşamasında rolü ve imzası olanlar, bu tarz bir anlayış ve davranış çizgisi ile mi, meslek örgütümüzün en büyük şubesini yönetecektiniz?

Son söz:

Meslektaşımız Sn. Savaş Koçyiğit’e, Onun “Ankilozan Spondilit” hastası eşine, biri 2,5 diğeri 7,5 yaşındaki çocuklarına yapılan haksızlıktır, hukuksuzluktur. Er ya da geç hak yerini bulacaktır, bundan hiç bir şüphemiz yoktur.  Bu süreçte yaşanan ve telafisi imkansız maddi/manevi kayıpların vebali ise bu haksızlığa katkı sunanlar ile buna sessiz kalanların boynunadır.

Yorum Yaz