HaberlerMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

TVHB: Veteriner Hekimlere Yönelik Saldırılar Önemli Gündemlerimizden Birisidir!

Yazarımız Vet. Hekim Erdoğan BER’in “Doktorlar Şiddete Karşı Mücadele Ediyorlar! Ya Biz Veteriner Hekimler” başlıklı “Haber/Analiz” yazısına istinaden, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB-MK) tarafından sitemize kısa bir açıklama gönderildi.

TVHB’nin Açıklamasını siz okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

“Değerli Meslektaşımız,

Veteriner Hekimlere yönelik sözlü ve fiili saldırılar TVHB’nin önemli konulardan birisidir. Yasal düzenleme yapılması için TBMM, Tarım ve Orman Bakanlığı seviyesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgi ve belgelere göre hazırlanan raporlar ilgili makamlara sunulmuş olup, görüşmeler halen devam etmektedir…”

Yazarımız Erdoğan BER ilgili Haber/Analiz yazısında;

“Beşeride çalışan sağlık emekçileri önemli ölçüde örgütlü. Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalar ile Sağlık Emekçileri Sendikası ve bağlı şubeleri her yönden üyelerine sahip çıkıyorlar.  TTB ve SES, her şeyden önce,  üyelerinden ya da faaliyet yürütükleri alanlarda, çalışanların başına gelenlerden haberdarlar. Veteriner Hekimler örneğinde olduğu gibi sahipsiz ve savunmasız değiller.”

tespitinde bulunarak şu soruları sormuştu:

“2018 ya da 2019 yılında sözel, fiziki, sözel-fiziki saldırıya uğrayan veteriner hekim sayısını bilenimiz var mı? Bu vakâlardan  kaçı yarıya taşınabilmiştir, bunlara karşı TVHB ve bağlı odalarımız neler yapmışlardır? Tabloya egemen olan sınırsız bir kayıtsızlık.”

Meslektaşımız  “mış” gibi yapmakta olan Odalar hakkında ise;

“Kimi Odalarımız  ise kayıtsız değilmiş gibi görünüyorlar; ama gerçekten kayıtsızlar.  ‘Mış’ gibi yapmakla, ‘görüntüye oynamakla’  sorunlar açığa çıkarılamıyor, sorunların kaynakları ortadan kaldırılmış olunmuyor. İdare-i maslahatçı, bürokratik zihniyet ve davranış çizgisi mesleğin sürekli kan kaybetmesine sebep oluyor.”

değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca, Veteriner Hekimlerin neden diğer sağlık çalışanları ile birlikte “fiili hizmet zammı” kapsamına alınmadıkları örneği üzerinden izlenegelen “hak arama ve  mücadele çizgisi” şu sözlerle eleştirilmişti:

“Yağmur-kar-kış demeden sorunlarının çözümü için mücadele etmeyenler, siyasal iktidarın şimşeklerini üzerine çekmeyi göze alamayanlar,  kimse tarafından da ciddiye alınmalarını beklemesinler. Boşuna. Haklar mücadele ederek, bedel ödenerek kazanılır. Sokağı, alanları daha baştan dışlayan; hak aramayı, bürokrasi veya işverenlerle görüşmelere ya da yargı yoluna indirgeyenlerin toplum ve meslek yararına elde edecekleri hiç bir şeyleri yoktur.”

Yorum Yaz