HaberlerHalk SağlığıMesleki Sorunlarımız ve Çözüm Perspektifleri

Tükenmemek için, Haklarımız ve Onurumuz için 15 Mart’ta Ankara’dayız!

Sağlık Meslek Örgütleri’nden;Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği’nin; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (DİSK) Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın; Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’ndan (KESK) ise Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın katılımıyla 31 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen ortak basın açıklaması ile “15 MART’TA, ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’NDE BULUŞUYORUZ!” çağrısı yapılmıştı.

13 Şubat 2020’de sitemiz istanbulveterinerhekimleri.com’dan bütününü yayınladığımız Ortak Basın Bildirisi’de istemler, katılımcılar ve eylem hakkında şunlar söylenmişti:

“TBMM’de bekleyen ‘sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının’ yasalaşmasını, yeni ölümler yaşanmadan önerdiğimiz acil tedbirlerin alınmasını sağlamak için; her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye çalışılan emeğimizin karşılığını alabilmek için; hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ!” 

Şubat ayının ikinci haftasından başlayarak Ankara dışındaki illerde ve yerellerde de Mitinge çağrılar yoğunlaştı; konuyla ilgili açık ve kapalı alanlarda basın açıklamaları yapıldı.

Biz Veteriner Hekimler için üzücü olan Veteriner Hekimler Birliğimizin ve odalarımızın ezici çoğunluğunun bu sürecin dışında kalmış olmalarıdır. Meslek grubu olarak çok ciddi sorunlarımızın biriktiği, yönetenlerin taleplerimize kulaklarını kapattıkları koşullarda (dolayısıyla en çok ve en kitlesel biçimde kararlılıkla sesini meydanlara taşıması gereken bizler olması gerekirken) Merkez Konseyimizin ve Odalarımızın ezici çoğunluğunun izledikleri tavır kabul edilebilir değildir. Takip edebildiğimiz kadarıyla 15 Mart Mitingi’ne katılacağını açıklayan meslek örgütlerimiz Veteriner Hekimler Derneği, Ankara, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odaları olmuştur. Bu süreçte Ankara Veteriner Hekimler Odamız meslek camiamız için çok anlamlı ve değerli bir rol oynamıştır. Bu öncü tavırlarından dolayı kendilerini kutluyoruz.

İstanbulveterinerhekimleri.com olarak başta Merkez Konseyimiz olmak üzere sürece dahil olmayan bütün Odalarımız ile diğer meslek örgütlerimizi tavırlarını gözden geçirmeye ve Mitinge katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca, Mitinge katılmak isteyen ancak bağlı bulunduğu odanın olumsuz tavrı nedeniyle zorluk yaşayan meslektaşlarımızı ve meslektaş adaylarımızı bulundukları illerdeki imzacı sağlık meslek örgütleriyle (Tabip Odaları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası vs.) bağlantı kurmaya ve Mitinge katılmaya çağırıyoruz.

Not: Mitinge gidiş-geliş ücretsiz katılım kaydı ve otobüs kalkış noktaları için bakınız

https://www.istabip.org.tr/14mart/2020/15-mart-beyaz-miting-ankara

Sitemizin de talebiyle yazarımız Erdoğan Ber, 15 Mart-Ankara Mitingine, Artı TV ekranlarından bütün sağlık çalışanlarına ve halkımıza katılım/destek çağrısında bulundu.

Yorum Yaz