EtkinliklerHaberlerHalk Sağlığı

Dünya Veteriner Hekimler Günü! Kutlayamıyoruz!

Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin (DVHB) merkezi kararıyla 2000 yılından bu yana Nisan ayının her Cumartesi günü “Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanıyor.

Sadece bir kutlama değil!

Her yıl belirlenen bir “tema” etrafında bir farkındalık da oluşturulmaya çalışılıyor.

Ayrıca, sorunların biriktiği ülkelerde (bu özel gün) veteriner hekimlerinin sorunlarının görünür kılınmasına vesile oluyor.

Bu yıl, 25 Nisan  Dünya Veteriner Hekimler Günü!

Bütün Dünya Veteriner Hekimlerine ve meslektaş adaylarımıza “kutlu” olsun!

2020 yılı ana teması  ise Çevre, İnsan ve Hayvan Sağlığı için Veteriner Hekimliğin oynadığı rolün anlaşılması ve anlatılması.

Malûm, SARS COV-2 (Covid 19) Pandemisi yaşıyoruz. “Tek Sağlık, Tek Tıp”, “Tek Sağlık, Tek Dünya!” kavramları bütün insanlık için pratik bir anlam kazanmaya başlıyor.

Bizim ülkemizde ve bizim gibi ülkelerde;

Demokrasinin gelişmediği, bilimin ve sosyal devletin gerilediği, ülke kaynaklarının yağmacı sermaye şirketleri için cömertçe tüketildiği ülkelerde, Veteriner Hekimlik mesleği hak ettiği konumun çok gerisinde! Dolayısıyla, bizim için her yıl olduğu gibi bu yıl da ne yazık ki bir kutlama yılı olmayacak.

Sadece 25 Nisan’da değil, bütün bir yıl boyunca;

Ekolojik, Adil ve Eşit Bir Dünya İçin,

Demokrasi, İnsan Hak ve Özgürlükleri için,

Toplumcu ve Saygın bir Veteriner Hekimlik için,

Bütüncül ve Koruyucu Hekimliği önceleyen, Herkesin Erişimine Açık Ücretsiz bir Sağlık Politikası için,

Mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yorum Yaz