FakültelerHaberlerHalk Sağlığı

TEKNİK RAPOR: İstanbul İlinde İstilacı Sivrisinek İzleme Sistemi ve Yönetim Planı

HÜ-İÜ TEKNİK RAPOR

Bülent Alten | Hacettepe Üniversitesi
Kerem Öter | İstanbul Üniversitesi
Kıvanç Sevim | Hacettepe Üniversitesi

Geniş Özet (Temel Noktalar): Vektör kaynaklı hastalıklar, ülkemizinde içinde bulunduğu Batı Palearktik Coğrafya bölgesi ve özellikle
güney Avrupa için (yeniden) ortaya çıkan, bir tehdit oluşturan ve özel dikkat gerektiren spesifik bir enfeksiyon grubudur. Avrupa’da yerli Deng humması ve Chikungunya ateşi vakalarının son bildirimleri, bu hastalıkların vektörlüğünü yapan istilacı sivrisinek türü Aedes albopictus (Skuse)’un bulunduğu bölgelerde bu hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin yetersizliğini göstermektedir. Sivrisineklerin taşınma/yayılış ve virüs nakli risklerinin bulunduğu bölgelerde Ae. albopictus, Ae. aegypti, Ae. atropalpus, Ae. japonicus, Ae. koreicus ve Ae. triseriatus gibi egzotik sivrisinek türlerinin sürveyansının (acilen) güçlendirilmesi gerekmektedir. Süregelen çevre ve iklim değişikliklerinin de izlenmesi, vektör popülasyonları ve bunların taşıdığı virüslerin amplifikasyonuna direkt olarak etki ettiği için, özel önem taşımaktadır.

Teknik Raporun tamamını okumak için  tıklayınız

Yorum Yaz